Begravelsen, hvem bestemmer?

Når vi dør, er det våre nærmeste som sender oss ut på Den siste reisen. Men hvem er det egentlig som bestemmer i begravelsen. Ektefelle, kjæreste, foreldre eller barn. Hvem har siste ordet. Er det den siste viljen som teller?

Om jeg har planlagt nøye hvordan jeg vil at min begravelse skal være, må de da gjennomføre det slik jeg har ønsket? Eller kan de rett og slett velge helt fritt etter eget ønske?

Dine, mine og våre

Flere ekteskap, mine og dine barn, bitre skilsmisser og uenighet om arv. Dette er forhold som øker faren for tøffe konflikter når et familiemedlem dør. I tung sorg, eller kanskje sjokk skal mange avgjørelser tas på kort tid.

Plutselig dukker spørsmål opp, som inntil da har vært skjøvet under teppet, eller vært helt fortrengt. Hvem skal planlegge begravelsen? Skal barn fra første ekteskap bestemme, eller barna i kull nummer to? Kommer den ny ektefellen foran første kulls barn? Det hender skilte foreldre krangler om hvor deres felles barn skal gravlegges.

Foreldre vil alltid se på et barn som et barn, selv om de er blitt unge voksne. Og de kan mene at deres ønsker kommer foran ønskene til den unge samboeren, eller ektefellen til avdøde.

En begravelsesagnets største skrekk er når kone nummer to og tre møter opp på begravelsekontoret samtidig med hvert sitt barnekull, da er det ofte duket for konflikter. Men heldigvis lager de aller fleste familier vakre begravelser, i fred og fordragelighet.

Hva krangles det om?

Det kan være alt, fra hvor seremonien skal holdes, detaljer om kiste, musikk og dekorasjoner til hvor vedkommende skal begraves. Kremasjon eller ikke, askespredning eller diamant av asken.
Ikke sjelden er økonomi årsak til feider. Noen tenker arv og vil spare penger, andre ønsker mer storslått avskjed for den døde.

Tre seremonier

En person er gått bort, familien er i sorg. Dessverre er de etterlatte iblant også i bitter konflikt. Den kan være så intens at de pårørende overhodet ikke klarer å komme til enighet om hvordan begravelsen skal foregå.

Et grotesk eksempel er da det måtte gjennomføres tre seremonier for samme avdøde person. De etterlatte maktet ikke å være i samme rom samtidig, og de var så uenige at kommunen til slutt måtte gripe inn og bestemme kremasjon. Og det ble holdt tildels tre helt forskjellige seremonier med full utskifting av blomster, musikk og sanger.

Gravferdloven sier

I følge gravferdloven er det den avdødes nærmeste etterlatte over 18 år, som har rett til å besørge gravferden og bestemme i begravelsen, i følgende rekkefølgen: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Planlegg din begravelse nå

19 kommentarer

Pia Cyren

Hei Oddbjørg.

Jeg regner med at du spør om det må være begravelsesseremoni ?
Det må det ikke være. Det er fullt mulig å begrave en kiste eller urne uten noe som helst seremoni eller samling. Dette gjelder ved askespredning, og om det ønskes å lage en diamant av asken.
Ingen seremoni av noe som helst slag er påkrevd.
Men kisten eller urnen må av praktiske årsaker tas hånd om. Alternativene er da en gravplass på kirkegård enten navnet eller anonym, askespredning eller å lage en diamant av asken. Ved de to siste alternativene blir det ingen grav etter avdøde.

Reply
Toril Johansen

Ektefelle etter avdød ønsker nå og overta feste etter at avdødes bror har hatt festeretten etter begravelsen ( 3 år siden ) Kan hun kreve det ? Avdøde har 2 barn som ikke ønsker endringer.

Reply
Pia Cyren

Hei Oddbjørg.
Det er den som er ansvarlig fester for grav som bestemmer. Om avdødes bror ønsker å overføre feste på graven til avdødes ektefelle kan han det, men det er ikke noe hun kan kreve.

Reply
Atle Johnsen

Hvem er det som betaler for gravferd og gravstein for min far som gikk bort i april i år, hans fraseparerte kone bor fremdeles i huset som skal selges. Hun påstår at hun ikke skal betale noen ting, skal bare ha halvparten av salgssum i og med at hun ikke arver fra min far, er dette riktig, Separert i mai 2016. der er ikke gjeld på hus og eiendom

Reply
Pia Cyren

Hei Atle.
I følge gravferdsloven har ektefeller som er separert når døden inntreffer ingen rett eller krav til å besørge gravferden eller gravplass.

Men så lenge det er penger i boet til din far, så kan boet dekke utgiftene til gravferd og gravplass.

Jeg har lagt ved den delen av Gravferdsloven som omhandler ditt spørsmål.
Håper dette er til hjelp, og at det løser seg til det beste for alle.

§ 9.Hvem som sørger for gravferden.
Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.
Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.
Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.
Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.
Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Reply
Malin

Hei, har en enke rett til å gravlegges med sin avdøde ektemann selv når deres 2 felles barn (1 over 18 og fremst i gravferdsloven) er sterkt imot det?

Reply
Pia Cyren

Hei Malin.

Det er fester av graven til din avdøde ektemann som har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og forsyne graven med gravminne/gravstein. Den som er fester for graven plikter å holde graven i hevd.
Dersom avdøde hadde festet for egen grav ( altså om enken er fester for ektemannens grav) vil hun kunne kreve å få plass i graven.

Reply
Mons

I min egen begravelse: Jeg har vært skilt i flere år, og ønsker min forlovede sammen med mine barn og barnebarn fremst i kirken. Hvor er det naturlig at min eks sitter (mine barns mor)

Reply
Pia Cyren

Hei.
Jeg ville finne det naturlig å la henne få sitte på rad 2, bak barna om de synes det er ok.
Ellers så kan første benk på motsatt side være et alternativ.

Pia

Reply
Lurer

Kan en ekskone (skilt og gift på nytt for ca 30 år siden) velge å bli begravet med sin eksmann som døde for 15 år siden? Barna til denne konen er ikke klar for det, og hennes «nye» mann skal begraves i en familiegrav hun ikke ønsker å ta del i. De har kun voksne særkulls barn og ingen felles. «Barna» (50 og 60 år gamle) tenker hun bør begraves i så fall der hennes egne foreldre er gravlagt, eller lokalt der hun nå har vært bosatt de siste 15 årene. Kan barna beslutte dette? Tror ikke «ny»mann bryr seg så mye, men de er jo gift, så han bestemmer selv om han ikke vil ha gravplass med henne? De er nå over 80 år gamle.

Reply
Pia Cyren

Hei.
Det er den som fester for graven, altså den som har ansvar og betaler for graven som bestemmer hvem som kan legges i den. Så om det er ekskonen som er fester for graven, trenger hun ikke samtykke for å legges i sin eksmann grav. Løsningen må bli at dere får en god dialog med henne, og forklarer hvordan den enkelte føler rundt dette.

Reply
Siw Berg

Hei. Min far er meldt død i Thailand. Vi hadde aldri kontakt men jeg står som nærmeste pårørendre. Er jeg pliktig til å stå for og betale for begravelsen der nede ? Han skal ikke fraktes til Norge

Reply
Pia Cyren

Hei Siw.
Du er ikke pliktig til å betale for hans begravelse. Du kan henvise byrået i Thailand til å kontakte forsikringsselskapet til din pappa.

Reply
erik momrak

Hei
Min (ex-) svigerfar er død. Jeg stod ham nære gjennom mange år til hans død. den nylig publiserte dødsannonsen inneholder ikke mitt navn. Er det vanlig utelate skilte personer i dødsannonsen ? Jeg hadde regnet med stod der, men annonsen inneholder også » øvrige familie»- hvilket er en sekkepost av mange personer.

Reply
Pia Cyren

Hei Erik.
Jeg forstår at dette ikke føles greit for deg. Men det er den som er ansvarlig for gravferden til din ex-svigerfar som bestemmer hvordan annonsen skal se ut, og også den som får regningen for annonsen. Dødsannonser er en stor kostnads driver i en begravelse, og mange navn og slektledd fordyrer annonsen da man betaler pr.mm. Teksten «Øvrig familie» velges ofte da for å favne alle.
Som en grei regel så er det gjenlevende ektefelle som står øverst, så barn etter avdøde med ektefellen sidestilt. Etter det kommer gjerne barnebarn eller teksten «øvrig familie og venner».
Det er nok ganske vanlig at ex’er utelates av dødsannonser.

Håper dette ga deg svar Erik.
Hilsen Pia

Reply
Edith.solheim

Min mann hadde en sønn som han ikke hadde kontakt med 62 år eg skrent ikke navnet hans i annonsen ,men ringte 2 dager etter dødsfall og sa han var død ,skulle han stått der ?

Reply
Pia Cyren

Kjære Edith.
Dette er et veldig vanskelig spørsmål.
Som en tommelfinger regel så skrives det vanligvis navn på alle barna, om det først er valgt å føre opp navn på barn. Men i din henvendelse så forteller du at din mann og hans sønn ikke har hatt kontakt på 62 år. Det kan det jo være så mange grunner til. Var det et ønske fra din mann om at sønnens navn skulle oppføres i annonsen, og var det et ønske fra din mann sin sønn å bli oppført i annonsen? Om svaret er ja, så er det riktig å prøve å oppfylle den dødes ønske så lagt det er mulig. Er svaret nei, så er det riktig å ikke føre opp navnet.

Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.