Hva gjør du ved et dødsfall?

Det er egentlig ingen ting som haster nå.

Å miste en kjær venn eller slektning er et av livets mest dramatiske hendelser. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje. Et godt råd, ikke hast i vei, ta en ting av gangen. Dette er en situasjon som du ikke vil beherske på samme måte som hverdagslige saker i livet

Kontakt slektninger, venner og arbeidsplass

Det er naturlig å kontakte slektninger, venner, naboer og arbeidsplassen. Ikke vær redd for å be om hjelp og støtte. De som du kontakter vil som oftest være takknemlige for å kunne bidra  – både når det gjelder samtale og når det gjelder praktiske ting som skal ordnes.

Melding om dødsfall

Vi melder dødsfallet til skifterett og lensmannskontor i avdødes dødskommune straks vi har mottatt dødsattesten.  Alle kontoer i avdødes navn vil bli sperret. Ingen har rett til å disponere avdødes etterlatte verdier før skifterett og lensmannskontor har samtykket eller gitt den nødvendige skifteattesten.

Noen å snakke med

Dersom du ikke har noen nære å snakke med. Kan du kontakte sjelesørgere som sykehuspresten, menighetspresten, en sorgterapeut eller din lege. Det finnes også forskjellige støtteforeninger og grupper, som du kan henvende deg til for samtaler.

Noen saker som du bør ordne raskt

Det er en del oppgaver som du som pårørende må ta ansvar for om avdøde var alene. Du bør sørge for tilsyn med boligen som står tom, tømme matskap og ta hånd om husdyr. Dersom det er mulighet for at det kan bli uenighet blant de pårørende om skifte etter avdøde, vil vi anbefale at du har med en utenforstående når du er i avdødes bolig. Du bør ikke ta med noen eiendeler ut fra avdødes bolig. Dersom avdøde har eiendeler på sykehus eller annen institusjon, bør du avhente eiendelene ved å henvende deg til personalet på avdelingen der dødsfallet skjedde.

Inkluder barn og unge

Voksne vil i blant holde barn og ungdommer utenfor det som hender etter et dødsfall. Det skjer sikkert i beste mening, men barn trenger støtte til å takle alle følelsene rundt det som har hendt, og ikke beskyttelse fra det. Å være inkludert i forberedelsene til avskjeden, er like viktig  for barn som voksne. Jo eldre barna er, desto større behov har de sannsynligvis for å være med og påvirke det som skal skje.

Mange ting ordner seg automatisk

Legen som konstaterer dødsfallet utsteder dødsattest, som av pårørende eller institusjon blir overlevert begravelsesbyrået. Deretter sendes den til tingretten sammen med en melding om dødsfallet. Herfra meddeles dødsfallet til øvrige statlige og kommunale myndigheter.

Forsikringer

Forsikringsselskap må varsles om dødsfallet, da noen forsikringer skal opphøre, utbetales eller føres over til gjenlevende, eller bare endre adresse.

Banker

Bankkonter i den dødes navn kan sies opp først etter at boet er skiftet. Imidlertid er det viktig å makulere bank- og kredittkort, samt informere kortutstederne om dødsfallet.

Abonnement

For å unngå unødvendige utgifter er det viktig å si opp aktuelle abonnementer.

Telefon og Internett

Telefon, internett og tvselskapet må varsles, og abonnement stoppes eller overføres til gjenlevede.

Foreninger

Foruten å si opp et medlemskap kan det være andre grunner til å kontakte foreninger, klubber og idrettslag. En forening der den døde har vært aktiv,vil kanskje sende blomster eller delta i begravelsen. Det kan også være gjeldende forsikringer, eller at det finnes et tilgodehavende som skal tilbakebetales ved dødsfall.

Post og reklame

Du må regne med at reklamen kan komme i den dødes navn en god stund etter dødsfallet. Dette skyldes at firmaer som sender ut reklame ikke oppdaterer sine adresseregister så raskt som man i blant skulle ønske. Kontakt postkontoret og bestill oppbevaring av all post og reklame for å unngå at postkassen fyller seg opp.

Annet du må tenke på:

 • Ta hånd om husdyr
 • Tømme kjøleskap og kast søppel
 • Vanne blomster
 • Skru ned varmeovner
 • Forebygge innbrudd
 • Hente eiendeler på sykehuset eller institusjon
 • Meddele vaske-/hushjelp, samt hjemmehjelp
 • Levere tilbake hjelpemidler og trygghetsalarm
 • Levere medisiner til apoteket
 • Makulere legitimasjonskort, pass og førerkort
 • Samle inn reservenøkler
 • Ta hånd om privatbil
 • Endre fester til graver som avdøde har hatt ansvaret for

Melding om dødsfall

Asker/Bærum

Asker og Bærum Tingrett
Malmskriverveien 2
1337 Sandvika

Telefon: 67 57 65 00

Oslo

Oslo Byfogdembete
C J Hambros plass 4, postboks 8003 dep
0030 Oslo

Telefon: 22 99 92 00