Begravelse og bisettelse

Velkommen til oss

Vi holder til i Kirkeveien 114 i Oslo.

Samtale med pårørende gjennomføres på dagtid,
kveld eller helg, alt etter hva dere ønsker.

Begravelsesbyråer er en samfunnskritisk bransje,
på lik linje med helsevesenet.
Vi er alltid tilgjengelige, dag som natt.

Vakttelefon : 916 61 888

 

Folk er så forskjellige, det synes vi begravelser bør være også.
Vår spesialitet er å skape vakre begravelser og bisettelser som virkelig speiler det livet som er levd.
En avskjed på en god måte, kan gjøre en stor forskjell for de nærmeste når livet skal gå videre.

Vi hjelper og tilrettelegger for dere. Uansett om det er ønske om en vakker verdig og tradisjonell begravelse eller bisettelse, eller en utradisjonell seremoni og minnestund. Vi i Den siste reisen hjelper også med å søke om gravferdsstønad for dere, tar oss av alt papirarbeidet og alle de praktiske oppgavene.
Vi er her for dere gjennom den tunge tiden.

Det er naturligvis viktig å ha noen faste rammer rundt en begravelse. Det skal være en verdig seremoni. Mulighetene er så mange for å gjøre seremonien til noe mer, og til et lyst, personlig og vakkert minne for dem som er tilstede.

Hva skjer etter et dødsfall

Du velger selv om du ønsker begravelse med, eller uten seremoni. Vi tilbyr og tilrettelegger for begge deler gjennom våre komplette tjenester.

Det er så mange avgjørelser som skal tas i en tung tid, hvor man er ekstra sårbar. Vi i Den Siste Reisen har kunnskap og erfaring i å bistå med alt det praktiske, og oppgaver som skal ivaretas.
Det viktigste er at seremonien blir en verdig avskjed, hvor vi kan minnes og samles.

Vi legger vekt på å lage seremonien sammen med familien, slik at ønsker ivaretas.

Seremonien kan være i en kirke, i et kapell, i et annet egnet lokale eller ute i naturen.
Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor seremonien skal holdes. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker.

I en helt personlig eller livssyns åpen seremoni, er det mulig å kombinere mange forskjellige ønsker og tradisjoner. En urneseremoni, kan gjerne kombineres med askespredning over land, vann eller i verdensrommet.

Minnestund eller avskjedsfest

Asken kan spres over land, vann eller i verdensrommet. Vi hjelper til med det praktiske, og søker fylkesmannen om lov å spre asken der dere ønsker.
Skal det skåles for et liv som er over, eller er ønskes det en stille samling med kun de nærmeste. Ønskene og mulighetene er mange, men det er viktig å ha noen faste rammer som sikrer opplevelsen av en verdig gravferd og begravelse. Det skal være en vakker avskjed.

Les mer om vårt begravelsesbyrå her.

Hva kan vi hjelpe med:

 • Henting av avdøde, stell og nedlegge i kiste
 • Planlegging og tilrettelegging av begravelsen/bisettelsen
 • Melde dødsfall til offentlige instanser
 • Lage diamant av kremasjonsaske
 • Gravstein, og inskripsjon på stein
 • Transporterer kisten til seremonisted / kirkegård / krematorium
 • Er behjelpelige med Søknad om gravferdstønad hos NAV
 • Dødsannonse og minneside
 • Lager program til seremonien
 • Bestille blomster
 • Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstede
 • Søker Fylkesmannen om askespredning
 • Askespredning i verdensrommet
 • Arrangerer minnestund og avskjedsfest

Hva gjør du ved et dødsfall?

Å miste en av sine kjære kjær er et av livets mest dramatiske hendelser. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje.
Vi har laget en oversikt over tingene du trenger å huske på når noen dør.

Gravsteiner

I samarbeid med skulptøren Nico Widerberg leverer vi vakre gravsteiner. Han har utformer unike gravsteiner, som formidles eksklusivt gjennom oss. De er håndlaget av norsk stein som holder den kvaliteten som skal til for at gravmonumentet skal være like pent i generasjoner fremover.

Minnediamant

Hver diamant er som en feiring av livet, den forteller en unik historie, og representerer en ny begynnelse. Diamanter er sjeldne stener, våre minnediamanter er laget av din kjære og er derfor helt unike. Ved å bruke karbon fra asken og høyt trykk og temperatur skaper vi en diamant på samme måten som naturen gjør. LifeGem er verdens ledende produsent av diamanter av kremasjonsaske. Den siste reisen er eneleverandør av LifeGem Minnediamanter i Norden.

Les mere om våre LifeGem minnediamanter

Farvel bitteliten

Begravelse dedikert til de aller minste hos oss i Den siste reisen.
Det finnes mange måter dere kan ta farvel med det lille barnet deres på.
Selv om sorg ikke kan måles, så er noe av det aller vondeste vi mennesker kan oppleve å miste barna våre. En avskjed på en god måte, kan allikevel gjøre stor forskjell for foreldrene og søsken når livet og hverdagen skal gå videre. Vi hjelper og tilrettelegger for dere.

 

 

 

 

 

 

Spre asken i verdensrommet

Vi er så stolte av å endelig kunne tilby askespredning i verdensrommet. Urnen med aske blir sendt ut i verdensrommet, helt opp til 100 000 fot. Der åpner urnen seg, og asken blir spredt ut i en mild kaskade. Asken vil så bli båret rundt jordkloden på stratosfæriske vinder, og sirkulere rundt jordkloden i dager, eller til og med uker før den så former skyer og kommer tilbake ned til jorden som regn eller snøfnugg.
Og det til en kostnad som en helt gjennomsnittlig gravsten.

Minnesider

På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. For de etterlatte blir minnene flere jo mer innhold det er på siden. Det oppfordres derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med oss. Minnesiden er en møteplass hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Derfor har vi forbeholdt oss retten til å slette innhold som kan virke støtende.

Lag en minneside

Produkter

Kister og urner til begravelse

Trostrud-Freno er leverandør av våre kister og urner. De har et bredt produktspekter som gjør det mulig å gi begravelsen et personlig uttrykk, samtidig med at man gir den en helhetlig og verdig ramme.

Vi designer kister og urner. Ingenting er umulig, i samarbeid med Oslo Snekkerverksted får vi laget den akkurat slik dere ønsker.

Blomster til seremonien og begravelsen

Vi ser et ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Vi samarbeider med Majorstuen Blomster, De holder til i Bogstadveien 47, i Oslo. Blomster kan også  bestilles via våre minnesider.

Gravsteiner

I tillegg til de helt unike gravsteinene fra Nico Widerberg, leverer vi tradisjonelle gravsteiner av høy kvalitet fra SA Steinskulptur.
Se det brede utvalget av gravsteiner her

Vi samarbeider også med billedkunstnerne Gita S. Norheim og Turid Uldal hos Gjenskinn, som lager vakre gravminner i stål.
Se de vakre stål minnesteinene fra Gjenskinn

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»