Begravelse og bisettelse

Vår spesialitet er å lage vakre og verdige begravelser og bisettelser som virkelig speiler livet som har blitt levd. En avskjed på en god måte, kan gjøre en stor forskjell for de nærmeste når livet skal gå videre.

Vi hjelper og tilrettelegger for dere. Uansett om det er ønske om en vakker verdig og tradisjonell begravelse eller bisettelse, eller en utradisjonell seremoni og minnestund. Vi i Den siste reisen hjelper også med å søke om gravferdsstønad for dere, tar oss av alt papirarbeidet og alle de praktiske oppgavene. Vi er her for dere gjennom den tunge tiden.

Det er naturligvis viktig å ha noen faste rammer rundt en begravelse. Det skal være en verdig seremoni. Mulighetene er så mange for å gjøre seremonien til noe mer, og til et lyst, personlig og vakkert minne for dem som er tilstede.

Hva skjer etter et dødsfall

Du velger selv om du ønsker begravelse med, eller uten seremoni. Vi tilbyr og tilrettelegger for begge deler gjennom våre komplette tjenester.

Seremonien kan være i en kirke, i et kapell, i et annet egnet lokale eller ute i naturen. Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor seremonien skal holdes. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker. Det viktigste er at seremonien blir en verdig avskjed, hvor vi kan minnes og samles. Vi legger vekt på å lage seremonien sammen med familien, slik at ønsker ivaretas.

Å miste en av sine kjære kjær er et av livets mest dramatiske hendelser. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje. Vi har laget en oversikt over tingene du trenger å huske på når noen dør.

Minnestund eller avskjedsfest

På minnestunden etter seremonien er det fint å få satt fokus på avdødes personlighet og avtrykk på jorden. Dermed er det naturlig mange ulike ønsker for denne stunden. Noen ønsker en samling i godt lag med et glass champagne for å feire livet som er bitt levd. Andre ønsker en rolig minnestund med kun de aller nærmeste til stede. Vårt begravelsesbyrå hjelper deg med alt det praktiske.

Gravsteiner

I samarbeid med skulptør Nico Widerberg leverer vårt begravelsesbyrå helt unike gravsteiner. Widerberg har utviklet en egen kolleksjon av gravsteiner, håndlaget i norsk stein. Gravsteinene holder høy standard og kvalitet, slik at gravmonumentet holder seg pent i flere generasjoner.

I tillegg til de helt unike gravsteinene fra Nico Widerberg, leverer vi tradisjonelle gravsteiner av høy kvalitet fra SA Steinskulptur.

Vi samarbeider også med billedkunstnerne Gita S. Norheim og Turid Uldal hos Gjenskinn, som lager vakre gravminner i stål.

Kister og urner til begravelse

Trostrud-Freno er leverandør av våre kister og urner. De har et bredt produktspekter som gjør det mulig å gi begravelsen et personlig uttrykk, samtidig med at man gir den en helhetlig og verdig ramme.

Vi designer kister og urner. Ingenting er umulig, i samarbeid med Oslo Snekkerverksted får vi laget den akkurat slik dere ønsker.

Blomster til seremonien og begravelsen

Vi ser et ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Vi samarbeider med Majorstuen Blomster som holder til i Bogstadveien 47 i Oslo. Blomster kan også  bestilles via våre minnesider.

Hva kan vi hjelpe med?

I tillegg til tjenestene ovenfor, hjelper vårt begravelsesbyrå deg også med følgende tjenester:

 • Henting av avdøde, stell og nedlegge i kiste
 • Planlegging og tilrettelegging av begravelsen/bisettelsen
 • Melde dødsfall til offentlige instanser
 • Lage diamant av kremasjonsaske
 • Gravstein, og inskripsjon på stein
 • Transporterer kisten til seremonisted / kirkegård / krematorium
 • Er behjelpelige med Søknad om gravferdstønad hos NAV
 • Dødsannonse og minneside
 • Lager program til seremonien
 • Bestille blomster
 • Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstede
 • Søker Fylkesmannen om askespredning
 • Askespredning i verdensrommet
 • Arrangerer minnestund og avskjedsfest

Den siste reisen er et begravelsesbyrå som gir deg stor fleksibilitet og omtanke. Ta kontakt med oss dersom du trenger tjenester knyttet til Oslo eller Omegn.