Begravelse og bisettelse

Folk er så forskjellige, det synes vi begravelser bør være også.

Vår ambisjon er å lage begravelser som virkelig speiler det livet som er levd, på en sånn måte at den siste avskjeden skal bli et så godt minne som mulig.

Vi hjelper deg å planlegge en helt unik og personlig avskjed, få laget en diamant av asken fra kremasjonen, eller få en helt spesiell gravstein.

Det er naturligvis viktig å ha noen faste rammer rundt en begravelse. Det skal være en verdig seremoni. Mulighetene er så mange for å gjøre seremonien til noe mer, og til et lyst, personlig og vakkert minne for dem som er tilstede.

Velkommen til oss

Vi har kontor på Solli Plass i Oslo, og vi tar
konferanser og seremonier i hele Oslo og Akershus.

Samtale med pårørende gjennomføres på dagtid,
kveld eller helg, alt etter hva dere ønsker.

Ønsker dere at vi kommer hjem til dere på samtale, gjør vi gjerne det.

MOBIL: 916 61 888

 

Hva skjer etter et dødsfall

Du velger selv om du ønsker begravelse med, eller uten seremoni. Vi tilbyr og tilrettelegger for begge deler gjennom våre komplette tjenester.

Det er så mange avgjørelser som skal tas i en tung tid, hvor man er ekstra sårbar. Vi i Den Siste Reisen har kunnskap og erfaring i å bistå med alt det praktiske, og oppgaver som skal ivaretas.
Det viktigste er at seremonien blir en verdig avskjed, hvor vi kan minnes og samles.

Vi legger vekt på å lage seremonien sammen med familien, slik at ønsker ivaretas.

Seremonien kan være i en kirke, i et kapell, i et annet egnet lokale eller privat.
Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor seremonien skal holdes. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker.

I en helt personlig eller livssyns åpen seremoni, er det mulig å kombinere mange forskjellige ønsker og tradisjoner. En urneseremoni, kan gjerne kombineres med askespredning over land eller vann.

 

Minnestund eller avskjedsfest

Asken kan spres over land eller vann. Vi hjelper til med det praktiske, og søker fylkesmannen om lov å spre asken der dere ønsker.
Skal det skåles for et liv som er over, eller er ønskes det en stille samling med kun de nærmeste. Ønskene og mulighetene er mange, men det er viktig å ha noen faste rammer som sikrer opplevelsen av en verdig gravferd og begravelse. Det skal være en vakker avskjed.

Les mer om vårt begravelsesbyrå her.

 

Hva kan vi hjelpe med:

 • Henting av avdøde, stell og nedlegg i kiste
 • Planlegging og tilrettelegging av seremoni
 • Melding av dødsfall
 • Lager diamant av kremasjonsaske
 • Gravstein, og inskripsjon på stein
 • Transporterer kisten til seremonisted / kirkegård / krematorium
 • Er behjelpelige med Søknad om gravferdstønad hos NAV
 • Dødsannonse og minneside
 • Lager program til seremonien
 • Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstede
 • Søker Fylkesmannen om askespredning
 • Arrangerer minnestund og avskjedsfest

Hva gjør du ved et dødsfall?

Å miste en av sine kjære kjær er et av livets mest dramatiske hendelser. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje.
Vi har laget en oversikt over tingene du trenger å huske på når noen dør.

Gravsteiner

I samarbeid med skulptøren Nico Widerberg leverer vi vakre gravsteiner. Han har utformer unike gravsteiner, som formidles eksklusivt gjennom oss. De er håndlaget av norsk stein som holder den kvaliteten som skal til for at gravmonumentet skal være like pent i generasjoner fremover.

Minnediamant

Hver diamant er som en feiring av livet, den forteller en unik historie, og representerer en ny begynnelse. Diamanter er sjeldne stener, våre minnediamanter er laget av din kjære og er derfor helt unike. Ved å bruke karbon fra asken og høyt trykk og temperatur skaper vi en diamant på samme måten som naturen gjør. LifeGem er verdens ledende produsent av diamanter av kremasjonsaske. Den siste reisen er eneleverandør av LifeGem Minnediamanter i Norden.

Les mere om våre LifeGem minnediamanter

Minnesider

På våre minnesider kan du dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre som besøker minnesiden. For de etterlatte blir minnene flere jo mer innhold det er på siden. Det oppfordres derfor til å ta del i aktivitetene, f.eks skrive en siste hilsen eller tenne et lys.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med oss. Minnesiden er en møteplass hvor verdighet, etikk og omtanke er viktig. Derfor har vi forbeholdt oss retten til å slette innhold som kan virke støtende.

Lag en minneside

 

Produkter

Kister og urner til begravelse

Trostrud -Freno er leverandør av våre kister og urner. De har et bredt produktspekter som gjør det mulig å gi begravelsen et personlig uttrykk, samtidig med at man gir den en helhetlig og verdig ramme.

Vi designer kister og urner. Ingenting er umulig, i samarbeid med Oslo Snekkerverksted får vi laget den akkurat slik dere ønsker.

Blomster til seremonien og begravelsen

Vi ser et ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Vi samarbeider med Majorstuen Blomster, De holder til i Bogstadveien 47, i Oslo. Blomster kan også  bestilles via våre minnesider.

 

Gravsteiner

I tillegg til de helt unike gravsteinene fra Nico Widerberg, leverer vi tradisjonelle gravsteiner av høy kvalitet fra SA Steinskulptur.
Vi samarbeider også med billedkunstnerne Gita S. Norheim og Turid Uldal hos Gjenskinn, som lager vakre gravminner i stål.

Se de vakre stål minnesteinene fra Gjenskinn

 

Musikk

Musikk i en seremoni er opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Kirken stiller noen krav hvis seremonien avholdes der. Vi opplever stadig at flere ønsker å benytte seg av musikk som avspeiler den dødes liv. Vi hjelper til med forslag til salmer, musikk og dikt som kan passe om seremonien skulle være religiøs eller ei. Vi samarbeider med dyktige sangere og musikere som kan bidra.

 

Begravelse eller kremasjon

Begravelse vil si at kisten senkes i jorden etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Vi vil bistå med en søknad.

 

Hvem skal sørge for gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»