Priser

Prisene er gjeldene fra 1. januar 2020

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor
grad avhengig av ønsker og valg.
Begravelse uten seremoni fra kr. 16.000
Enkel men fullverdig begravelse koster fra kr. 24.800
Stor seremoni koster fra kr. 45.000

Seremoni:

Uten seremoni

Prisen på en begravelse/bisettelse kommer helt an på hva du ønsker. For noen kan begravelse uten seremoni være et riktig alternativ. Denne løsningen betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem. Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til krematoriet eller gravplassen. Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
Dødsannonse kommer i tillegg.
En slik gravferd koster. 16.000kr.

Enkel seremoni

Er det ønske om en enkel begravelse/bisettelse med bare de nærmeste tilstede under seremonien i en kirke eller et kapell, vil en enkel kistedekorasjon, dødsannonse, 25 program komme i tillegg til det som ligger til grunn i begravelse uten seremoni.
En slik gravferd vil da komme på ca. 24.800kr

Stor seremoni

Noen ønsker større seremonier, hvor familie og alle kjente og kjære til avdøde er velkomne. Slike seremonier koster ofte mer. Musikere og musikk, livssyns åpen eller human-etisk gravferdatalere, flere assistenter tilstede før, under og etter seremoni, flere program, dyrere kiste, syning av den døde, og mer blomster og pynt etc…, er kostnaddrivere i større seremonier. En slik gravferd koster gjerne fra 45.000kr.

Merkostnader

Det finnes ikke noe eksakt fasit, lommeboken, behov og den døde eller pårørendes ønsker bestemmer gjerne hvordan er gravferd blir. I tillegg til seremonien kommer avskjedsfest, minnestund og gravstedet.
En tradisjonell gravstein ligger gjerne fra 20.000kr  ferdig gravert og satt opp på gravplassen. En gravstein i stål fra Gjenskinn koster fra 36.500kr. En helt unik gravstein laget av Nico Widerberg begynner på 50.000kr. En diamant av kremasjons aske fra 24.000kr.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall:
Gravferdstønad er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 24.734
Ved behov hjelper vi å søke om Gravferdstønad til Nav.

Egenandel ved transport over 20 km, er kr. 2.473.-

Prisinformasjon om våre tjenester
Minimum kr.Maksimum kr.
Båre / kiste
Standard transport av avdøde fra dødssted til oppbevaringsted. Sone 1- over 20km4.1004.100
Transport av utstyr /mannskap til seremoni950950
Kiste med utstyr6.29046.990
Mannskap i seremoni1.5708.380
Byråets honorar mva fritt4.2855.285
Byråets honorar mva pliktig1.5002.500
Nedlegging i kiste, standard eller med egne klær.8101.500
Sum byråets tjenester19.50569.705
Transport av båre etter seremoni til gravplass eller krematoriet 4.10014.100
Assistanse, overføring til seremonisted4.10014.100
I seremoni
Mannskap, 2 mann i seremoni4.3008.380
Transport4.10014.100 + 34 kr pr.km
Bærere til begravelsen7704.620
Assistanse etter seremoni - ved behov10006.430
Pynt i seremoni rom700
4.500
Musikk, avspilt via anlegg eller solist50010.000
Dødsannonse 100 mm. Varingen ( 10,31 pr mm utover 100 mm)1.4303.500
Dødsannonse 75mm. Aftenposten ( 41,98 pr. mm utover 75mm)3.6919.000*
Program 50 stk900 sort/hvit1.860
Honorarer
Byråets honorarer mva fritt4.2855.285
Byråets honorarer mva pliktig1.5202.520 *
Utferdige og melde dødsfallsdokumenter1.9704.940

Prisene gjelder gravferd for person over 18 år, og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Priser merket med * blir spesifisert på faktura med mva. Der det er behov for ekstra transport etter seremonien, tilkommer dette.

For full oversikt over byråets varer og tjenester, samt kommunale avgifter se under.

Diamanter LifeGem® Memorial
VarekodeBeskrivelsePris
DiamantPris er avhengig av størrelse og farge, fra kr:24.000
Kister og utstyr
VarekodeBeskrivelsePris
1001Kiste, Toten furu komplett9.140
1002Kiste, spon ubehandlet6.290
1003Kiste, Toten Natur (fås i flere utførelser: m/kvist, lutet, ubehandlet)9.875
1004Kiste, Toten 3⁄4 komplett12.230
1005Kiste Toten 3⁄4 komplett 210 cm12.990
1006Kiste, Furu Natur9.140
1007Kiste, Furu Natur med klarlakk9.450
1008Kiste, Profil hvit12.430
1009Kiste, Profil med klarlakk12.850
1010Kiste, Palett sort10.380
1011Kiste, Tradisjon Mod.48 eikekiste, hengslet lokk23.190
1012Kiste, Continental, kirsebærtre, høyglanspolert46.990
1013Kiste, Mahogni med metall / trehåndtak12.350
1014Kiste, Nordica 65/508.350
1015Kiste, Nordica 65/50 XBL8.980
1016Kiste, Diamant 97/32 Hvit33.730
1017Kiste, Diamant 97/32 Hvit høyglans43.630
1018Kiste, Diamant 97/32 Sort høyglans43.630
1019Kiste, Diamant 97/32 Rød høyglans
43.630
1020Symbol Diamantkors805
1021Kiste, Fosterkiste1.622
1022Kiste, 40 cm Hvit klarlakk3.210
1023Kiste, 65 cm, m/ utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.100
1024Kiste, 75 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.540
1025Kiste, 95 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.570
1026Kiste, 130 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu6.4250
1027Kiste, 170 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu9.925
1028Kiste, Sink 200 cm Norsk13.450
1029Kiste, Sink XBL Norsk17.190
1030Kiste, Sink Toten XL12.090
1031Flyutstyr, Flylem Standard2.410
1032Flyutstyr, Flylem Barn1.800
1033Flyutstyr, Flylem XBL2.790
1034Morsepose/Bodybag1.935
1035Ventekors hvitt med navneplate815
1036Ventetegn stav hvitt med navneplate815
10037Navnplate til Ventekors/stav 300
10038Epok Hvitbeiset eik22.300
10039Epok Sortveiset eik22.300
10040Epok klarlakkert eik22.300
Urner og tilbehør
VarekodeBeskrivelsePris
2000Urne i cellulose, Mare745
2001Urne i never2.660
2002Urne, Bio uten dekor alle farger745
2003Urne, Bio med dekor alle farger1.685
2004Urne, Classic lakk, beiset, furu, bjørk eller hvit1.375
2005Urne Diamant Hvitmatt og sortmatt3.065
2006Urne Diamant Hvit, Sort og Rød Høyglans4.380
2007Urne, Barneurne Hvit med bamsemotiv2.020
2008Urne, Barneurne Hvit1.385
2009Urne, Barneurne Vokset1.320
2010Urnetransportkartong200
2011Urne, Veske for 1 Urne5.255
2012Urne, Veske for 2 Urner6.150
2013Urne, Veske for 3 Urner6.590
Kremasjon Kommunale avgifter
VarekodeBeskrivelsePris
Alle kommunale avgifter faktureres av den enkelte kommune direkte til ansvarlig for gravferden.
Seremonitjenester
VarekodeBeskrivelsePris
3000Mannskap ved seremoni, 2 stk4.300
30011 assistenter ved seremoni, tillegg1.570
30022 assistenter ved seremoni, tillegg4.400
30033 assistenter ved seremoni, tillegg4.710
3004Kirkegårdsbæring, 1 person770
3005Kirkegårdsbæring, 2 personer1.540
3006Kirkegårdsbæring, 3 personer3.310
3007Kirkegårdsbæring, 4 personer4.100
3008Taler Humanetisk Forbund3.500
3009Gravferdstaler taler4.400
3010Honorar prest v/ privat gravferd.fra kr. 2.800
3010Honorar prest v/ utenbygds gravferd.5.000
3011Taler for Livssyns nøytral seremomi4.400
Organist og musikk
VarekodeBeskrivelsePris
3500Inngangsmusikk, gjeldene satser i den enkelte kommunefra 800
3501Leie av lydanlegg litefra 2.100
3502Leie av lydanlegg stortfra 3.800
3503Orgelsolofra 700
3504Orgelsolo og preludering i krematorietfra 1.200
3505Orgelsolo og preludering i kirkefra 1.200
3506Orgelakkompagnement i krematorietfra 800
3507Orgelakkompagnement i kirkefra 800
3508Orgel ritualspill - refusjon Gravferdsetatenfra 500
3509Ritualspill orgel og forsang v/organistfra 3.075
3510Ritualspill og orgelsolofra 2.200
3511Ritualspill, orgelsolo og forsang v/organistfra 4.000
3512Ritualspill, orgelsolo, inngangsmusikk og forsangfra 2.520
3513Trompetsolo, Fiolinsolo, annet innstrumentfra 4.000
35141 forsangerfra 4000
3515Solist. varierer fra artist til artist.fra 4000
3516Solist med musiker fra 5.000
3517Lydanlegg for større kirker og seremoni rom for live opptredener fra 4.500
3518Musikk ved gravfra 500
3519Solist ved gravfra 3.500
3520Gospelkor5000
Seremoniutstyr
VarekodeBeskrivelsePris
4000Enkel standard pynt, 1 lysstake på hver side700
4001Leie av pynteutstyr til seremoni i kirker og kapellfra 4.500
4002Donasjon innsamling under seremoni300
4003Kondolanseprotokoll550
4005Eksklusive leie av pynteutstyr og blomster til seremoni i kirker og kapell4.500
4006Enkel pynt ved syning i kapell700
Program
VarekodeBeskrivelse A5 format stående eller liggendePris
410025 stk. trykte program 4 siders1.600
410150 stk. trykte program 4 siders1.860
4102100 stk. trykte 4 siders2.780
4103Tillegg pr. 25 stk. utover 100 stk. 4 siders290
410425 stk. trykte program 6 siders2.650
4105Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 6 siders520
410625 stk. trykte program 8 siders3.260
4107Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 8 siders820
Byråets tjenester
VarekodeBeskrivelse BegravelsesbilPris
5000Klargjøring og bringing av kiste1.400
5001Pr. km34
5002Bårehenting kl 8-161.900
5003Bårehenting kl 16-212.850
5004Bårehenting kl 21-083.800
5005Bårehenting helg og helligdager3.800
5006Gardermoen, henting kl 8-162.800
5007Gardermoen, henting kl 16-214.200
5008Gardermoen, henting kl 21-085.600
5009Gardermoen, henting helg og helligdager
5.600
5015Nedlegging i kiste med stell av byrået1.500
5016Syning i kapell pr time970
5017Transport til kapell v/syning + 10 kr pr km.450
5018Hygienetiltak ved stell og nedlegg
850
5019Transport av assistenter og utstyr ved seremoni + 10 kr pr.km950
5020Nedlegging i kiste v/sykehuspersonale830
5021Svøp til kister1.310
5022Svøp til barnekister290
5023Påkledning egne klær, tillegg310
5024Jordfestelse, tillegg575
5025Vaskeseremoni, tillegg1.260
5026Nedlegging i kiste uten stell810
5027Visning ved laborant795
5028Lett balsamering, nedlegging og lodding6.080
5029Full balsamering, nedlegging og lodding8.140
5030Nedlegging og lodding1.900
5031Åpning av zinkkiste og omlegg3.960
5032Bringing og klargjøring av tom kiste1.400
5033Utlegg bompenger og fergeutgifter etter bruk0
5034Utferdige og melde dødsfallsdokumenter970
5035Askespredning etter avtalePris avtales 0
5036Dødsannonse Varingen 100 mm.1031
5037Dødsannonse Aftenposten 100 mm.4198
5038EraseMe, sletteing av facebook o.l.1900
Mannskap, assistent ved overføring m/frammøte
VarekodeBeskrivelsePris
5501Miljønøytral transport Oslo sone 1, dag4.900
5502Miljønøytral transport Oslo omegn sone 2, dag9.900
5502Miljønøytral transport Oslo omegn. sone 3, dag15.100
5502Transport over 60 km (sone 2)36.pr km
5502Transport over 80 km (sone 3)21.pr km
5502Transport. Kveld og natt tillegg.2.850
55033 bærere til begravelses bil dag3.600
55044 bærere til begravelsesbil dag4.750
55062 bærere til begravelsesbil kveld4.125
55073 bærere til begravelsesbil kveld5.515
5509Bårehenting natt5.300
55102 bærere til begravelsesbil kveld12.990
Byråets Honorarer, timepris mannskap
VarekodeBeskrivelsePris
6000Byråets Honorarer mva fritt4.285
6001Byråets Honorarer mva fritt, kveld, helg og helligdager5.780
6002Byråets Honorarer mva pliktig2.520
6003Timepris dag1.240
6004Timepris kveld1.450
6005Timepris natt, helg og helligdager1.940
6006Honorarer første konferanse ( 08.00-16.00)3.160
6007Honorarer første konferanse tillegg ( 16.00-21.00)630
6008Honorarer første
konferanse tillegg ( helg og helligdager)
1.450
Blomster
VarekodeBeskrivelsePris fraPris til
7000Krans liten 40 cm i diameter1.8502.400
7001Krans vanlig 53 cm i diameter2.5503.500
7002Krans stor 63 cm i diameter4.4004.800
7003Bårebukett avlang i formen , størrelse etter ønske9501.350
7004Bårebukett rund i formen, størrelse etter ønske9501.350
7005Båredekorasjoner, lave dråpeformede, størrelse etter ønske1.5503.100
7006Kistedekokrasjon, avhengig av (sessong), størrelse etter ønske3.5006.000
7007Fylt hjerte med bare roser, lite/ stort3.1004.400
7008Åpent hjerte, lite/stort2.2003.400
7009Kors, fylt med bare roser
Lite/Stort
1.7003.100
7010Kors, fylt med blomster, etter avtale Lite/Stort1.2001.900
7011Bukett, blomster etter ønske Liten/Stor5001.000
7012Minimum Blomsterpynt til kiste, 3 roser1500
Behandling av merverdiavgift
Den siste reisen sine tjenester der avdøde er involvert er fritatt for merverdiavgift, slik som stell og nedlegg, overføring på båre og med begravelsesbil.

Kjøp av alle varer som program, dødsannonse, blomster etc. er belagt med merverdiavgift og merkes med en *på vår faktura. Merverdiavgiftsbeløpet er ført opp eksplisit

Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.

Betalingsbetingelser og andre vilkår 10 dager fra fakturadato