Priser

Prisene er gjeldene fra 1. januar 2018

Hvor stor gravferdens totale kostnader vil bli, er i stor grad avhengig av ønsker og valg.
En enkel men fullverdig begravelse koster fra kr. 23.500
Begravelse uten seremoni fra kr. 14.000

Kiste inkludert utstyr og svøp :
Min. kr. 4.424,  Maks kr. 46.990
Stell og nedlegging i kiste:
Min. kr. 830,  Maks 1.460

Transport:

Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted:
Dagtid kr.1.900, Natt/helg kr. 3.800
Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringsted :
1 assistent + bil kr. 1400.
Transport fra dødssted eller oppbevaringsted til seremonisted:
1 assistent + bil. kr. 2.180, 2 assistenter +bil kr. 4.180
Transport av båre etter seremoni til gravplass/krematoriet:
1 assistent +bil 2.180, 2 assistenter + bil kr. 4.180
Transport av assistenter og utstyr som byrået tar betalt for:
kr. 630 + 10 kr. pr.km.

Seremoni:

Assistanse fra gravferdkonsulent under seremoni:
kr. 1.570 1 assistent, kr. 3.670 2 assistenter
Pynt og hva pynt inkluderer:
kr. 700 lys, kr. 4.500 Eksklusiv leie av pynteutstyr, og blomster til seremoni
50 stk. program :
kr. 900 sort/hvitt,  kr. 1.860 4 farger
Kistedekorasjon :
kr. 150,  3 stk. roser,  kr. 6.000 ingen grense oppad

Honorarer og gebyrer:

Byråets avgiftsfrie honorarer (tilrettelegging og planlegging):
kr. 3.585 dagtid, kr. 3.780 kveld/helligdager
Byråets avgiftspliktige honorarer:
Min. kr. 970, Maks. kr. 1.590
Melding av papirer til offentlige kontorer:
Min. kr. 970 Maks. kr. 1.940
Hygienetiltak:
kr. 625 per assistent.

Gravstein: fra kr. 13.000 til kr. 60.000

Priser på Diamant av kremasjons aske ,og priser for din helt spesielle og personlige gravstein laget av Nico Widerberg gis på forespørsel.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall:
Gravferdstønad er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 23.337
Vi hjelper med søknad til Nav når det er behov for gravferdstønad.

Prisinformasjon om våre tjenester
Minimum kr.Maksimum kr.
Båre / kiste
Bringing av den døde fra dødssted til oppbevaringsted1.9003.800
Kiste med svøp4.42446.990
Bringing av tom kiste1.0201.020
Hygienetiltak pr.assistent6501.300
Nedlegging i kiste8101.150
Transport av båre etter seremoni til gravplass eller krematoriet 2.1804.180
Mannskap og bil, 2 mann ved overføring4.1806.180
Assistanse, overføring til seremonisted2.1804.180
I seremoni
Mannskap, 2 mann i seremoni3.6708.380
Transport1.4003.800 + 23 kr pr.km
Bærere til begravelsen7704.620
Assistanse etter seremoni - ved behov06.430
Pynt i seremonirom7004.500
Musikk010.000
Dødsannonse 100 mm. Varingen ( 10,31 pr mm utover 100 mm)1.0311.031*
Dødsannonse 75mm. Aftenposten ( 41,98 pr. mm utover 75mm)4.1989.000*
Program 50 stk900 sort/hvit1.860
Honorarer
Byråets honorarer mva fritt3.5853.780
Byråets honorarer mva pliktig9701.590 *
Utferdige og melde dødsfallsdokumenter9701.940
SUM24.530102.609

Prisene gjelder gravferd for person over 18 år, og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Priser merket med * blir spesifisert på faktura med mva. Der det er behov for ekstra transport etter seremonien, tilkommer dette.

Øvrige varer og tjenester som ikke er inkludert i oversikten, som kan komme i tillegg:

Minnesamvær
Kommunale avgifter
Musikkinnslag
Gravstein eller inskripsjon på eksisterende stein

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall: Behovsprøvd gravferdstønad: Er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 23.337

Transportrefusjon: Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km, har folketrygden refusjonsordning. (Dekket til nærmeste gravplass der avdøde var bosatt.)

For full oversikt over byråets varer og tjenester, samt kommunale avgifter se under.

Diamanter LifeGem® Memorial
VarekodeBeskrivelsePris
DiamantKPris er avhengig av størrelse, kutt og farge0
Kister og utstyr
VarekodeBeskrivelsePris
1001Kiste, Toten furu komplett9.140
1002Kiste, spon ubehandlet4.424
1003Kiste, Toten Natur (fås i flere utførelser: m/kvist, lutet, ubehandlet)9.875
1004Kiste, Toten 3⁄4 komplett12.230
1005Kiste Toten 3⁄4 komplett 210 cm12.990
1006Kiste, Furu Natur9.140
1007Kiste, Furu Natur med klarlakk9.450
1008Kiste, Profil hvit12.430
1009Kiste, Profil med klarlakk12.850
1010Kiste, Palett sort10.380
1011Kiste, Tradisjon Mod.48 eikekiste, hengslet lokk23.190
1012Kiste, Continental, kirsebærtre, høyglanspolert46.990
1013Kiste, Mahogni med metall / trehåndtak12.350
1014Kiste, Nordica 65/508.350
1015Kiste, Nordica 65/50 XBL8.980
1016Kiste, Diamant 97/32 Hvit33.730
1017Kiste, Diamant 97/32 Hvit høyglans43.630
1018Kiste, Diamant 97/32 Sort høyglans43.630
1019Kiste, Diamant 97/32 Rød høyglans
43.630
1020Symbol Diamantkors805
1021Kiste, Fosterkiste1.622
1022Kiste, 40 cm Hvit klarlakk3.210
1023Kiste, 65 cm, m/ utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.100
1024Kiste, 75 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.540
1025Kiste, 95 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.570
1026Kiste, 130 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu6.4250
1027Kiste, 170 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu9.925
1028Kiste, Sink 200 cm Norsk13.450
1029Kiste, Sink XBL Norsk17.190
1030Kiste, Sink Toten XL12.090
1031Flyutstyr, Flylem Standard2.410
1032Flyutstyr, Flylem Barn1.800
1033Flyutstyr, Flylem XBL2.790
1034Morsepose/Bodybag1.935
1035Ventekors hvitt med navneplate815
1036Ventetegn stav hvitt med navneplate815
10037Navnplate til Ventekors/stav 300
10038Epok Hvitbeiset eik22.300
10039Epok Sortveiset eik22.300
10040Epok klarlakkert eik22.300
Urner og tilbehør
VarekodeBeskrivelsePris
2000Urne i cellulose, Mare745
2001Urne i never2.660
2002Urne, Bio uten dekor alle farger745
2003Urne, Bio med dekor alle farger1.685
2004Urne, Classic lakk, beiset, furu, bjørk eller hvit1.375
2005Urne Diamant Hvitmatt og sortmatt3.065
2006Urne Diamant Hvit, Sort og Rød Høyglans4.380
2007Urne, Barneurne Hvit med bamsemotiv2.020
2008Urne, Barneurne Hvit1.385
2009Urne, Barneurne Vokset1.320
2010Urnetransportkartong200
2011Urne, Veske for 1 Urne5.255
2012Urne, Veske for 2 Urner6.150
2013Urne, Veske for 3 Urner6.590
Kremasjon Kommunale avgifter
VarekodeBeskrivelsePris
Alle kommunale avgifter faktureres av den enkelte kommune
Seremonitjenester
VarekodeBeskrivelsePris
3000Mannskap ved seremoni, 2 stk3.670
30011 assistenter ved seremoni, tillegg1.570
30022 assistenter ved seremoni, tillegg3.040
30033 assistenter ved seremoni, tillegg4.710
3004Kirkegårdsbæring, 1 person770
3005Kirkegårdsbæring, 2 personer1.540
3006Kirkegårdsbæring, 3 personer2.310
3007Kirkegårdsbæring, 4 personer3.080
3008Taler Humanetisk Forbund3.000
3009Gravferdstaler taler4.400
3010Honorar prest v/ utenbygds gravferd.fra kr. 2.800
3011Taler for Livssyns nøytral seremomi4.400
Organist og musikk
VarekodeBeskrivelsePris
3500Inngangsmusikk, gjeldene satser i den enkelte kommunefra 800
3501Leie av lydanlegg litefra 2.100
3502Leie av lydanlegg stortfra 3.800
3503Orgelsolofra 665
3504Orgelsolo og preludering i krematorietfra 785
3505Orgelsolo og preludering i kirkefra 1.039
3506Orgelakkompagnement i krematorietfra 323
3507Orgelakkompagnement i kirkefra 455
3508Orgel ritualspill - refusjon Gravferdsetatenfra 365
3509Ritualspill orgel og forsang v/organistfra 2.075
3510Ritualspill og orgelsolofra 2.200
3511Ritualspill, orgelsolo og forsang v/organistfra 2.000
3512Ritualspill, orgelsolo, inngangsmusikk og forsangfra 2.520
3513Trompetsolo, Fiolinsolo, annet innstrumentfra 2.850
35141 forsangerfra 2. 500
3515Solist. varierer fra artist til artist.fra 3.650
3516Solist med musiker fra 5.000
3517Lydanlegg for større kirker og seremoni rom for live opptredener fra 4.500
3518Musikk ved gravfra 500
3519Solist ved gravfra 3.500
3520Gospelkor5000
Seremoniutstyr
VarekodeBeskrivelsePris
4000Enkel standard pynt, 1 lysstake på hver side700
4001Leie av pynteutstyr til seremoni i kirker og kapellfra 4.500
4002Donasjon innsamling under seremoni300
4003Kondolanseprotokoll550
4005Eksklusive leie av pynteutstyr og blomster til seremoni i kirker og kapell4.500
4006Enkel pynt ved syning i kapell700
Program
VarekodeBeskrivelse A5 format stående eller liggendePris
410025 stk. trykte program 4 siders1.600
410150 stk. trykte program 4 siders1.860
4102100 stk. trykte 4 siders2.780
4103Tillegg pr. 25 stk. utover 100 stk. 4 siders290
410425 stk. trykte program 6 siders2.650
4105Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 6 siders520
410625 stk. trykte program 8 siders3.260
4107Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 8 siders820
Byråets tjenester
VarekodeBeskrivelse BegravelsesbilPris
5000Klargjøring og bringing av kiste1.400
5001Pr. km23
5002Bårehenting kl 8-161.900
5003Bårehenting kl 16-212.850
5004Bårehenting kl 21-083.800
5005Bårehenting helg og helligdager3.800
5006Gardermoen, henting kl 8-162.800
5007Gardermoen, henting kl 16-214.200
5008Gardermoen, henting kl 21-085.600
5009Gardermoen, henting helg og helligdager
5.600
5015Nedlegging i kiste med stell av byrået1.150
5016Syning i kapell pr time970
5017Transport til kapell v/syning + 10 kr pr km.450
5018Hygienetiltak ved stell og nedlegg
625
5019Transport av assistenter og utstyr ved seremoni + 10 kr pr.km630
5020Nedlegging i kiste v/sykehuspersonale830
5021Svøp til kister1.310
5022Svøp til barnekister290
5023Påkledning egne klær, tillegg310
5024Jordfestelse, tillegg575
5025Vaskeseremoni, tillegg1.260
5026Nedlegging i kiste uten stell810
5027Visning ved laborant495
5028Lett balsamering, nedlegging og lodding4.080
5029Full balsamering, nedlegging og lodding6.140
5030Nedlegging og lodding1.900
5031Åpning av zinkkiste og omlegg3.960
5032Bringing og klargjøring av tom kiste1.400
5033Utlegg bompenger og fergeutgifter etter bruk0
5034Utferdige og melde dødsfallsdokumenter970
5035Askespredning etter avtalePris avtales 0
5036Dødsannonse Varingen 100 mm.1031
5037Dødsannonse Aftenposten 100 mm.4198
5038EraseMe, sletteing av facebook o.l.1900
Mannskap, assistent ved overføring m/frammøte
VarekodeBeskrivelsePris
5500Mannskap ved overføring2.750
5501Sjåfør til begravelsesbil dag1.430
55022 bærere til begravelsesbil dag2.750
55033 bærere til begravelsesbil dag3.600
55044 bærere til begravelsesbil dag4.750
5505Sjåfør til begravelsesbil kveld2.150
55062 bærere til begravelsesbil kveld4.125
55073 bærere til begravelsesbil kveld5.515
55084 bærere til begravelsesbil kveld7.130
5509Sjåfør til begravelsesbil natt2.865
55102 bærere til begravelsesbil kveld5.500
55113 bærere til begravelsesbil kveld7.195
55124 bærere til begravelsesbil kveld9.505
Byråets Honorarer, timepris mannskap
VarekodeBeskrivelsePris
6000Byråets Honorarer mva fritt3.585
6001Byråets Honorarer mva fritt, kveld, helg og helligdager3.780
6002Byråets Honorarer mva pliktig1.520
6003Timepris dag970
6004Timepris kveld1.450
6005Timepris natt, helg og helligdager1.940
6006Honorarer første konferanse ( 08.00-16.00)1.260
6007Honorarer første konferanse tillegg ( 16.00-21.00)630
6008Honorarer første
konferanse tillegg ( helg og helligdager)
1.450
Blomster
VarekodeBeskrivelsePris fraPris til
7000Krans liten 40 cm i diameter1.8502.400
7001Krans vanlig 53 cm i diameter2.5503.500
7002Krans stor 63 cm i diameter4.4004.800
7003Bårebukett avlang i formen , størrelse etter ønske9501.350
7004Bårebukett rund i formen, størrelse etter ønske9501.350
7005Båredekorasjoner, lave dråpeformede, størrelse etter ønske1.5503.100
7006Kistedekokrasjon, avhengig av (sessong), størrelse etter ønske3.5006.000
7007Fylt hjerte med bare roser, lite/ stort3.1004.400
7008Åpent hjerte, lite/stort2.2003.400
7009Kors, fylt med bare roser
Lite/Stort
1.7003.100
7010Kors, fylt med blomster, etter avtale Lite/Stort1.2001.900
7011Bukett, blomster etter ønske Liten/Stor5001.000
7012Minimum Blomsterpynt til kiste, 3 roser1500
Behandling av merverdiavgift
Den siste reisen sine tjenester der avdøde er involvert er fritatt for merverdiavgift, slik som stell og nedlegg, overføring på båre og med begravelsesbil.

Kjøp av alle varer som program, dødsannonse, blomster etc. er belagt med merverdiavgift og merkes med en *på vår faktura. Merverdiavgiftsbeløpet er ført opp eksplisit

Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.

Betalingsbetingelser og andre vilkår
10 dager fra fakturadato

Dag: kl 08 til 16
Kveld: 16 til 21
Natt: kl 21 til 08 samt helg og helligdager