Priser

Begravelsesbyråer er en samfunnskritisk bransje, på lik linje med helsevesenet.
Vi er alltid tilgjengelige for deg, kontakt oss på vår vakttelefon: 91661888

 

Liten seremoni

Det betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem.
Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til kapell eller kirke.
Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
2 assistenter tilstede i begravelsen/bisettelsen.
Pynting av seremoni rom. Enkel hvit kiste,
Elegant og enkel kistedekorasjon.
Dødsannonse på byråets hjemmeside og en Minneside på internett,
20 stk. seremoni program.
Veiledning av gravsted og gravstein
En slik gravferd koster. 29.800kr

 

Stor seremoni

Noen ønsker en større seremoni, hvor familie, venner, kollegaer  og alle kjente og kjære til avdøde er velkomne. Slike seremonier koster ofte mer. Musikere som spiller og solister som synger til oss skaper en nydelig ramme rundt seremoniene. Leie av vår egen livssyns åpen seremonimester, prest  eller human-etisk gravferdstaler. Flere assistenter tilstede før, under og etter seremoni, flere program, dyrere kiste,  urne, syning av den døde, og mer blomster og pynt etc…, er kostnad drivere i større seremonier.
En slik gravferd koster gjerne fra 50.00kr til 100.000kr.

 

Uten seremoni

Prisen på en begravelse/bisettelse kommer helt an på hva du ønsker. For noen kan begravelse uten seremoni være et riktig alternativ. Denne løsningen betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem. Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til krematoriet eller gravplassen. Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
Dødsannonse kommer i tillegg.
En slik gravferd koster. 14.000kr.

 

Merkostnader

Det finnes ikke noe eksakt fasit, lommeboken, behov og den døde eller pårørendes ønsker bestemmer gjerne hvordan er gravferd blir. I tillegg til seremonien kommer avskjedsfest, minnestund og gravstedet.
En tradisjonell gravstein ligger gjerne fra 25.000kr  ferdig gravert og satt opp på gravplassen. En gravstein i stål fra Gjenskinn koster fra 39.900kr. En helt unik gravstein laget av Nico Widerberg begynner på 60.000kr. Spre asken i verdensrommet fra 80.000kr.
En diamant av kremasjons aske fra 38.000kr.

 

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall

Gravferdstønad er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 26 011.-
Ved behov hjelper vi å søke om Gravferdstønad til Nav
Egenandel ved transport over 20 km, er kr. 2 601.-

Prisene er gjeldene fra 1. januar 2022
Prisinformasjon om våre tjenester

Minimum kr.Maksimum kr.
Båre / kiste
Standard transport av avdøde fra dødssted til oppbevaringsted. Sone 1- over 20km4.1004.100
Transport av utstyr /mannskap til seremoni950950
Kiste med utstyr6.29046.990
Mannskap i seremoni1.5708.380
Byråets honorar mva fritt4.2855.285
Byråets honorar mva pliktig1.5002.500
Nedlegging i kiste, standard eller med egne klær.8101.500
Sum byråets tjenester19.50569.705
Transport av båre etter seremoni til gravplass eller krematoriet 4.10014.100
Assistanse, overføring til seremonisted4.10014.100
I seremoni
Mannskap, 2 mann i seremoni4.3008.380
Transport4.10014.100 + 34 kr pr.km
Bærere til begravelsen7704.620
Assistanse etter seremoni - ved behov10006.430
Pynt i seremoni rom700
4.500
Musikk, avspilt via anlegg eller solist50010.000
Dødsannonse 100 mm. Varingen ( 10,31 pr mm utover 100 mm)1.4303.500
Dødsannonse 75mm. Aftenposten ( 41,98 pr. mm utover 75mm)3.6919.000*
Program 50 stk900 sort/hvit1.860
Honorarer
Byråets honorarer mva fritt4.2855.285
Byråets honorarer mva pliktig1.5202.520 *
Utferdige og melde dødsfallsdokumenter1.9704.940

Prisene gjelder gravferd for person over 18 år, og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Priser merket med * blir spesifisert på faktura med mva. Der det er behov for ekstra transport etter seremonien, tilkommer dette.

For full oversikt over byråets varer og tjenester, samt kommunale avgifter se under.

Diamanter LifeGem® Memorial
VarekodeBeskrivelsePris
DiamantPris er avhengig av størrelse og farge, fra kr:24.000
Kister og utstyr
VarekodeBeskrivelsePris
1001Kiste, Toten furu komplett16.440
1002Kiste, spon ubehandlet4.290
1003Kiste, Toten Natur (fås i flere utførelser: m/kvist, lutet, ubehandlet)16.440
1004Kiste, Toten 3⁄4 komplett14.230
1005Kiste Toten 3⁄4 komplett 210 cm16.990
1006Kiste, Furu Natur16.440
1007Kiste, Furu Natur med klarlakk16.440
1008Kiste, Profil hvit14430
1009Kiste, Profil med klarlakk14.850
1010Kiste, Palett sort16.380
1011Kiste, Tradisjon Mod.48 eikekiste, hengslet lokk27.190
1012Kiste, Continental, kirsebærtre, høyglanspolert46.990
1013Kiste, Mahogni med metall / trehåndtak27.800
1014Kiste, Nordica 65/508.350
1015Kiste, Nordica 65/50 XBL19.980
1016Kiste, Diamant 97/32 Hvit33.730
1017Kiste, Diamant 97/32 Hvit høyglans43.630
1018Kiste, Diamant 97/32 Sort høyglans43.630
1019Kiste, Diamant 97/32 Rød høyglans
43.630
1020Symbol Diamantkors1.805
1021Kiste, Fosterkiste1.622
1022Kiste, 40 cm Hvit klarlakk3.210
1023Kiste, 65 cm, m/ utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.100
1024Kiste, 75 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.540
1025Kiste, 95 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.570
1026Kiste, 130 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu6.450
1027Kiste, 170 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu9.925
1028Kiste, Sink 200 cm Norsk15.450
1029Kiste, Sink XBL Norsk19.190
1030Kiste, Sink Toten XL17.090
1031Flyutstyr, Flylem Standard3.510
1032Flyutstyr, Flylem Barn1.800
1033Flyutstyr, Flylem XBL5.790
1034Morsepose/Bodybag2.535
1035Ventekors hvitt 1.815
1036Ventetegn stav hvitt 1.815
10037Navnplate til Ventekors/stav 600
10038Epok Hvitbeiset eik22.300
10039Epok Sortveiset eik22.300
10040Epok klarlakkert eik22.300
Urner og tilbehør
VarekodeBeskrivelsePris
2000Urne i cellulose, Mare1.745
2001Urne i never3.660
2002Urne, Bio uten dekor alle farger1.745
2003Urne, Bio med dekor alle farger2.685
2004Urne, Classic lakk, beiset, furu, bjørk eller hvit2.375
2005Urne Diamant Hvitmatt og sortmatt4.065
2006Urne Diamant Hvit, Sort og Rød Høyglans4.380
2007Urne, Barneurne Hvit med bamsemotiv2.020
2008Urne, Barneurne Hvit1.385
2009Urne, Barneurne Vokset1.320
2010Urnetransportkartong350
2011Urne, Veske for 1 Urne5.255
2012Urne, Veske for 2 Urner6.150
2013Urne, Veske for 3 Urner6.590
Kremasjon Kommunale avgifter
VarekodeBeskrivelsePris
Alle kommunale avgifter faktureres av den enkelte kommune direkte til ansvarlig for gravferden.
Seremonitjenester
VarekodeBeskrivelsePris
3000Mannskap ved seremoni, 2 stk4.300
30011 assistenter ved seremoni, tillegg1.570
30022 assistenter ved seremoni, tillegg4.400
30033 assistenter ved seremoni, tillegg4.710
3004Kirkegårdsbæring, 1 person770
3005Kirkegårdsbæring, 2 personer1.540
3006Kirkegårdsbæring, 3 personer3.310
3007Kirkegårdsbæring, 4 personer4.100
3008Taler Humanetisk Forbund3.500
3009Taler for livssyns nøytral seremoni5.000
3010Honorar prest v/ privat gravferd.fra kr. 3.800
3010Honorar prest v/ utenbygds gravferd.5.000
3011Streaming av seremoni på Internett7000
Organist og musikk
VarekodeBeskrivelsePris
3500Inngangsmusikk, gjeldene satser i den enkelte kommunefra 800
3501Leie av lydanlegg litefra 2.100
3502Leie av lydanlegg stortfra 3.800
3503Orgelsolofra 700
3504Orgelsolo og preludering i krematorietfra 1.200
3505Orgelsolo og preludering i kirkefra 1.200
3506Orgelakkompagnement i krematorietfra 800
3507Orgelakkompagnement i kirkefra 800
3508Orgel ritualspill - refusjon Gravferdsetatenfra 500
3509Ritualspill orgel og forsang v/organistfra 3.075
3510Ritualspill og orgelsolofra 2.200
3511Ritualspill, orgelsolo og forsang v/organistfra 4.000
3512Ritualspill, orgelsolo, inngangsmusikk og forsangfra 2.520
3513Trompetsolo, Fiolinsolo, annet innstrumentfra 4.000
35141 forsangerfra 4000
3515Solist. varierer fra artist til artist.fra 4000
3516Solist med musiker fra 5.000
3517Lydanlegg for større kirker og seremoni rom for live opptredener fra 4.500
3518Musikk ved gravfra 500
3519Solist ved gravfra 3.500
3520Gospelkor5000
Seremoniutstyr
VarekodeBeskrivelsePris
4000Enkel standard pynt, 1 lysstake på hver side900
4001Leie av pynteutstyr til seremoni i kirker og kapellfra 4.500
4002Donasjon innsamling under seremoni0
4003Kondolanseprotokoll550
Stort portrett i ramme, hvit eller sort650
4006Enkel pynt ved syning i kapell900
Program
VarekodeBeskrivelse A5 format stående eller liggendePris
410025 stk. trykte program 4 siders1.600
410150 stk. trykte program 4 siders1.860
4102100 stk. trykte 4 siders2.780
4103Tillegg pr. 25 stk. utover 100 stk. 4 siders290
410425 stk. trykte program 6 siders2.650
4105Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 6 siders520
410625 stk. trykte program 8 siders3.260
4107Tillegg pr. 25 stk. utover 25 stk. 8 siders820
Byråets tjenester
VarekodeBeskrivelse BegravelsesbilPris
5000Klargjøring og bringing av kiste2.400
5001Pr. km36
5002Bårehenting kl 8-165.200
5003Bårehenting kl 16-217.850
5004Bårehenting kl 21-089.800
5005Bårehenting helg og helligdager7.850
5006Gardermoen, henting kl 8-169.900
5007Gardermoen, henting kl 16-2115.100
5008Gardermoen, henting kl 21-0815100
5009Gardermoen, henting helg og helligdager
17.600
5015Nedlegging i kiste med stell av byrået1.500
5016Syning i kapell pr time1970
5017Hygienetillegg, ansiktsmaske pr stk35
5018Hygienetillegg. Hansker pr.par
35
5019Hygienetillegg, Heldekkende smittevernsdrakt pr.stk240
5020Smittevask av bil 460
5021Svøp til kister1.310
5022Svøp til barnekister290
5023Påkledning egne klær, tillegg650
5024Jordfestelse, tillegg575
5025Vaskeseremoni, tillegg2.260
5026Nedlegging i kiste uten stell1.200
5027Visning ved laborant795
5028Lett balsamering, nedlegging og lodding6.080
5029Full balsamering, nedlegging og lodding8.140
5030Nedlegging og lodding1.900
5031Åpning av zinkkiste og omlegg3.960
5032Bringing og klargjøring av tom kiste1.400
5033Streaming av seremoni til Internett3.000
5034Utferdige og melde dødsfallsdokumenter1.970
5035Askespredning i Oslofjorden med båt. 6000
5036Dødsannonse Dagsavisen 75 mm.1.520
5037Dødsannonse Aftenposten 75 mm.4.198
5038Hygienetiltak i forbindelse med seremoni2.000
Mannskap, assistent ved overføring m/frammøte
VarekodeBeskrivelsePris
5501Miljønøytral transport Oslo sone 1, dag ( over 20 km)7.500
5502Miljønøytral transport Oslo omegn sone 2, dag (over 45 km )18.500
5502Miljønøytral transport Oslo omegn. sone 3, dag (over 70 km)20.200
5502Transport over 20 km (sone 1)58.pr km
5502Transport over 40 km (sone 2)50.pr km
5502Transport. Kveld og natt tillegg.3.950
55033 bærere til begravelses bil dag8.600
55044 bærere til begravelsesbil dag11.750
55062 bærere til begravelsesbil kveld8.125
55073 bærere til begravelsesbil kveld11..515
5509Forsendelse av urne fra krematoriet til gravplass749
Byråets Honorarer, timepris mannskap
VarekodeBeskrivelsePris
6000Byråets Honorarer mva fritt4.785
6001Byråets Honorarer mva fritt, kveld, helg og helligdager5.780
6002Byråets Honorarer mva pliktig2.720
6003Timepris dag1.340
6004Timepris kveld1.550
6005Timepris natt, helg og helligdager1.940
6006Honorarer første konferanse ( 08.00-16.00)3.360
6007Honorarer første konferanse tillegg ( 16.00-21.00)830
6008Honorarer første
konferanse tillegg ( helg og helligdager)
1.940
Blomster
VarekodeBeskrivelsePris fraPris til
7000Krans liten 40 cm i diameter1.8502.400
7001Krans vanlig 53 cm i diameter2.5503.500
7002Krans stor 63 cm i diameter4.4004.800
7003Bårebukett avlang i formen , størrelse etter ønske9501.350
7004Bårebukett rund i formen, størrelse etter ønske9501.350
7005Båredekorasjoner, lave dråpeformede, størrelse etter ønske1.5503.100
7006Kistedekokrasjon, avhengig av (sessong), størrelse etter ønske3.5006.000
7007Fylt hjerte med bare roser, lite/ stort3.1004.400
7008Åpent hjerte, lite/stort2.2003.400
7009Kors, fylt med bare roser
Lite/Stort
1.7003.100
7010Kors, fylt med blomster, etter avtale Lite/Stort1.2001.900
7011Bukett, blomster etter ønske Liten/Stor5001.000
7012Minimum Blomsterpynt til kiste, 3 roser1500
Behandling av merverdiavgift
Den siste reisen sine tjenester der avdøde er involvert er fritatt for merverdiavgift, slik som stell og nedlegg, overføring på båre og med begravelsesbil.

Kjøp av alle varer som program, dødsannonse, blomster etc. er belagt med merverdiavgift og merkes med en *på vår faktura. Merverdiavgiftsbeløpet er ført opp eksplisit

Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.