Priser

Begravelsesbyråer er en samfunnskritisk bransje, på lik linje med helsevesenet.
Vi er alltid tilgjengelige for deg, kontakt oss på vår vakttelefon: 91661888

 

Liten seremoni

Det betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem.
Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til kapell eller kirke.
Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
2 assistenter tilstede i begravelsen/bisettelsen.
Pynting av seremoni rom. Enkel hvit kiste,
Elegant og enkel kistedekorasjon.
Dødsannonse på byråets hjemmeside og en Minneside på internett,
20 stk. seremoni program.
Veiledning av gravsted og gravstein
En slik gravferd koster. 29.800kr

 

Stor seremoni

Noen ønsker en større seremoni, hvor familie, venner, kollegaer  og alle kjente og kjære til avdøde er velkomne. Slike seremonier koster ofte mer. Musikere som spiller og solister som synger til oss skaper en nydelig ramme rundt seremoniene. Leie av vår egen livssyns åpen seremonimester, prest  eller human-etisk gravferdstaler. Flere assistenter tilstede før, under og etter seremoni, flere program, dyrere kiste,  urne, syning av den døde, og mer blomster og pynt etc…, er kostnad drivere i større seremonier.
En slik gravferd koster gjerne fra 50.00kr til 100.000kr.

 

Uten seremoni

Prisen på en begravelse/bisettelse kommer helt an på hva du ønsker. For noen kan begravelse uten seremoni være et riktig alternativ. Denne løsningen betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem. Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til krematoriet eller gravplassen. Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
Dødsannonse kommer i tillegg.
En slik gravferd koster. 14.000kr.

 

Merkostnader

Det finnes ikke noe eksakt fasit, lommeboken, behov og den døde eller pårørendes ønsker bestemmer gjerne hvordan er gravferd blir. I tillegg til seremonien kommer avskjedsfest, minnestund og gravstedet.
En tradisjonell gravstein ligger gjerne fra 20.000kr  ferdig gravert og satt opp på gravplassen. En gravstein i stål fra Gjenskinn koster fra 39.500kr. En helt unik gravstein laget av Nico Widerberg begynner på 50.000kr. Spre asken i verdensrommet fra 50.000kr.
En diamant av kremasjons aske fra 38.000kr.

 

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall:
Gravferdstønad er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 26 011.-
Ved behov hjelper vi å søke om Gravferdstønad til Nav.

Egenandel ved transport over 20 km, er kr. 2 601.-

Prisene er gjeldene fra 1. januar 2022

Prisinformasjon om våre tjenester
Minimum kr.Maksimum kr.
Båre / kiste
Standard transport av avdøde fra dødssted til oppbevaringsted. Sone 1- over 20km4.1004.100
Transport av utstyr /mannskap til seremoni950950
Kiste med utstyr6.29046.990
Mannskap i seremoni1.5708.380
Byråets honorar mva fritt4.2855.285
Byråets honorar mva pliktig1.5002.500
Nedlegging i kiste, standard eller med egne klær.8101.500
Sum byråets tjenester19.50569.705
Transport av båre etter seremoni til gravplass eller krematoriet 4.10014.100
Assistanse, overføring til seremonisted4.10014.100
I seremoni
Mannskap, 2 mann i seremoni4.3008.380
Transport4.10014.100 + 34 kr pr.km
Bærere til begravelsen7704.620
Assistanse etter seremoni - ved behov10006.430
Pynt i seremoni rom700
4.500
Musikk, avspilt via anlegg eller solist50010.000
Dødsannonse 100 mm. Varingen ( 10,31 pr mm utover 100 mm)1.4303.500
Dødsannonse 75mm. Aftenposten ( 41,98 pr. mm utover 75mm)3.6919.000*
Program 50 stk900 sort/hvit1.860
Honorarer
Byråets honorarer mva fritt4.2855.285
Byråets honorarer mva pliktig1.5202.520 *
Utferdige og melde dødsfallsdokumenter1.9704.940

Prisene gjelder gravferd for person over 18 år, og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Priser merket med * blir spesifisert på faktura med mva. Der det er behov for ekstra transport etter seremonien, tilkommer dette.

For full oversikt over byråets varer og tjenester, samt kommunale avgifter se under.